رویدادها

گزارش خبری رویداد آموزشی برگزار شده در دانشگاه کاشان

اولین کارگاه تخصصی نیک ونچرز برگزار شد اولین کارگاه تخصصی صندوق سرمایه گذاری نیک ونچرز به منظور توانمندسازی اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی کشور و به طور خاص شهر کاشان در روز شنبه 25 اردیبهشت، با عنوان”چگونه ارائه حرفه‏ای به سرمایه‏گذاران داشته باشیم؟” در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه کاشان برگزار شد. با توجه به شرایط کرونا

کارگاه یک‌روزه با عنوان “چگونه برای ارائه حرفه‌ای به سرمایه‌گذاران آماده شویم؟”

صندوق سرمایه‌گذاری نیک‌ ونچرز برگزار می‌کند: کارگاه یک‌روزه با عنوان “چگونه برای ارائه حرفه‌ای به سرمایه‌گذاران آماده شویم؟” محل برگزاری این کارگاه به صورت حضوری در شهر کاشان برگزار می شود، چنانچه ساکن کاشان نیستید می توانید به صورت آنلاین در این کارگاه ثبت نام نمایید. لینک دسترسی به وبینار برای شما پس از ثبت